top of page

Nario mokesčio mokėjimo tvarka


  • Stojamojo mokesčio dydis – 25 eurų.

  • Metinio nario mokesčio dydis – 25 eurai.

  • Mokesčiai mokami tik pavedimu.

  • Mokant mokestį laukelyje mokėjimo paskirtis reikia nurodyti asmenį už kurį mokama (vardą, pavardę, asmens kodą), mokesčio pobūdį, pvz., „Vardenis Pavardenis, 33303033333, stojamasis mokestis“, „Vardenis Pavardenis, 33303033333, metinis nario mokestis už 2015 m.“, „Vardenis Pavardenis, 33303033333, metinis nario mokestis už 2015-2016 m.“.

  • Metinis nario mokestis už einamus metus turi būti pervestas iki einamųjų metų kovo 1 d.

  • Metų eigoje priimti nariai turi sumokėti visą nario mokestį už einamuosius metus, nepriklausomai nuo to, kuriuo metų laiku jie priimami.

  • Narys gali pervesti nario mokestį už sekančius (bet ne vėlesnius metus) metus. Tokiu atveju, Asociacijai vėliau nustačius kitokio dydžio nario mokestį, laikoma, kad mokestis sumokėtas, mokesčio skirtumas nereikalaujamas ir negrąžinamas.

 

 

*Banko sąskaita: AB SEB bankas LT77 7044 0600 0800 3055

Metinis narystės mokestis mokamas iki kovo 1 d.
bottom of page